2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“

22.11.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

1.) Upute za prijavitelje:

 • poglavlje 1.3. – izmijenjen je indikativni raspored objave budućih poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Dokazivanje inovativnog koncepta;
 • poglavlje 2.6. – dodana je odredba da se životopisi ne dostavljaju za osoblje partnera Prepoznatog centra koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom;
 • poglavlje 2.7. – dodane su odredbe da osoblje prijavitelja/partnera koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom mora biti imenovano u istraživački tim, ako je partner Prepoznati centar za navedeno osoblje nije potrebno dostavljati životopise niti će isti biti predmetom ocjene kvalitete te ako se za navedene aktivnosti planira angažirati Prepoznati centar kao vanjska usluga, tada se osoblje Prepoznatog centra ne smatra članovima istraživačkog tima nego vanjskim stručnjacima;
 • poglavlje 2.10. – dodana napomena da prilikom upisa troškova unutar Sustava eNPOO prijavitelji trebaju upisati samo jednu stavku troška u polje „Oznaka troška s obzirom na definirana ograničenja“ iako sustav nudi mogućnost višestrukog izbora;
 • poglavlje 3.1 – u tablicu 4. Dokumentacija koju je potrebno priložiti u okviru projektnog prijedloga kod Dokaza o istraživačkom timu dodana je odredba da za osoblje partnera Prepoznatog centra koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom nije potrebno dostaviti životopise te da neće biti predmetom ocjene kvalitete;
 • poglavlja 3.1. i 3.3. – izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 1. prosinca 2023.g. na 2. siječnja 2024.g.
 • poglavlje 3.2. izmjena roka za davanje pojašnjenja na pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva na 26. prosinca 2023.g.;
 • poglavlje 4.1. – brisana je formulacija „potpora male vrijednosti“;
 • poglavlje 4.2. – dodane odredbe da će Zahtjevi za pojašnjenjem prijavitelju biti dostavljeni te je na njih obvezno odgovoriti putem sustava eNPOO te da prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga;
 • DODATAK 1. Strateški i zakonodavni okvir – brisana je formulacija „i potpora male vrijednosti“; dodan Zakon o porezu na dobit

2.) Prilozi:

 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje
 • izmjena Priloga 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta sukladno izmjenama Uputa za prijavitelje i Priloga 1
< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam