J A V N I P O Z I V za dodjelu stanova na privremeno korištenje

03.02.2022

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OBJAVLJUJE:

J A V N I  P O Z I V za dodjelu stanova na privremeno korištenje

Predmet Javnog poziva su stanovi koji se daju na privremeno korištenje i to:

– stan u Novskoj, Trg Đure Szabe 5, površine 77,74 m² (trosobni),

– stan u Kutini, Ulica kneza Domagoja 15, površine 55,84 m² (trosobni),

Uvjeti za ostvarivanje prava za privremeno stambeno zbrinjavanje Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stana na privremeno korištenje imaju državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije ako: – je vlasnik stana/kuće ili je koristio stan/kuću u vrijeme potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine koja je mišljenjem ovlaštenih stručnjaka za brzu procjenu oštećenja stana/kuće utvrđena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom za stanovanje (oznake N1, N2, PN1 I PN2).

Način privremenog stambenog zbrinjavanja Privremeno stambeno zbrinjavanje osoba koje ispunjavaju uvjete provest će se dodjelom stana na privremeno korištenje na temelju liste za dodjelu stanova na privremeno korištenje utvrđene po provedenom Javnom pozivu za dodjelu stanova na privremeno korištenje.

Mjerila za utvrđivanje Liste za davanje stana na privremeno korištenje Sadašnji – trenutni oblik stambenog zbrinjavanja: – stambeno zbrinuti u kolektivnom stanovanju ili u kontejnerima za stanovanje – stambeno zbrinuti pojedinačno Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za privremeno stambeno zbrinjavanje Uz prijavu na Javni poziv za dodjelu stana na privremeno korištenje podnositelj mora priložiti sljedeće isprave:

  1. Prebivanje na području Sisačko-moslavačke županije u vrijeme potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine dokaz: uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Sisačko-moslavačke o prebivalištu za podnositelja prijave i sve članove kućanstva.
  2. Vlasništvo kuće/stana dokaz: Izvadak iz zemljišne knjige ili druga isprava kojom se dokazuje da je vlasnik kuće/stana u vrijeme potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.
  3. Korisnik kuće/stana dokaz: Ugovor o korištenju kuće/stana ili izjavu podnositelja prijave ovjerenu kod javnog bilježnika da je stan/kuću koristio u vrijeme potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.
  4. Stanje nekretnine iz točke 2. ili 3. dokaz: Preslika potvrde o provedenom brzom pregledu od strane statičara. 5. Sadašnji – trenutni oblik stambenog zbrinjavanja 5.1. Stambeno zbrinuti u kolektivnom stanovanju ili u kontejnerima za stanovanje dokaz: potvrda pravne osobe o smještaju (hotela, hostela i slično), dokument o dodjeli/davanju/darovanju kontejnera za stanovanje u izvorniku ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika, 5.2. Stambeno zbrinuti pojedinačno dokaz: Ugovor o najmu sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom, a u slučaju da ugovor nije sklopljen izjavu podnositelja prijave ovjerenu kod javnog bilježnika.

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave i način podnošenja prijave Rok za podnošenje prijave je od 2. veljače 2022. od 11,00 sati do 11. veljače 2022. godine do 11,00 sati.

Prijava s priloženim ispravama kojima podnositelj prijave dokazuje da ispunjava uvjete za dodjelu stana na privremeno korištenje podnosi se Povjerenstvu za dodjelu na privremeno korištenje stanova osobama pogođenih potresom, a predaje se u pisarnici Sisačko-moslavačke županije, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44 000 Sisak, tijekom utvrđenog roka i to 2. veljače 2022. od 11,00 sati do 15,30 sati, ostale radne dane od 7,30 sati do 15,30 sati, a 11. veljače 2022. godine od 7,30 sati do 11,00 sati. Prijava se predaje na obrascu – Zahtjev za dodjelu stana na privremeno korištenje koji možete preuzeti na web stranici Sisačko-moslavačke županija.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam