Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2023. godini

04.01.2023

Grad Sisak objavio je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2023. godini.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe za sljedeća područja:

 1. Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost
 2. Područje 2 – Zdravstvena djelatnost

Prijavu projekata/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga (a ostali prihvatljivi prijavitelji u drugi odgovarajući registar), koja je programski usmjerena na rad u području socijalne skrbi i zdravstva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju s Gradom Siskom te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora potrebno je priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:

Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost:

 • skrb o starijim i nemoćnim osobama
 • skrb o osobama s invaliditetom
 • skrb o djeci i mladima s teškoćama u razvoju
 • skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, azilantima i sl.)
 • usluga prehrane u pučkoj kuhinji
 • ostale socijalno-humanitarne djelatnosti

Područje 2 – Zdravstvena djelatnost:

 • prevencija bolesti i promicanje zdravih životnih navika
 • prevencija ovisnosti
 • očuvanje i zaštita okoliša
 • zaštita životinja

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 96.224,00 EUR.

Za financiranje Područja 1 ovog Natječaja planiran je iznos od 86.270,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 130,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 33.500,00 EUR.

Za financiranje Područja 2 ovog Natječaja planiran je iznos od 9.954,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 130,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 4.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava projekata/programa je do 31. siječnja 2023.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam