Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva

08.02.2021

Ured župana Sisačko-moslavačke županije objavio je Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

Ovim se Pozivom pozivaju sve udruge i druge organizacije civilnog društva koje svojim radom pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanja ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima SMŽ.

Korisnici mogu prijaviti programe/projekte za sljedeće aktivnosti:

 • zaštita i promicanje ljudskih prava te unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 • osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,
 • razvoju i promicanju kulture, vjerske baštine i kulturnog amaterizma,
 • tehničkoj kulturi,
 • povećanju životnih standarda umirovljenika i osoba treće životne dobi,
 • razvoju i promicanju sporta,
 • jačanja i poticanja multimedijalne aktivnosti,
 • razvoju dobrovoljnog vatrogastva,
 • jačanja i razvoja gospodarskih, poljoprivrednih i turističkih aktivnosti,
 • prevenciji bolesti i zdravstvenoj zaštiti,
 • knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • prevenciji bolesti i zdravstvenoj zaštiti,
 • knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 knUkupna vrijednost Javnog natječaja iznosi 950.000,00 kn.

Korisnici mogu prijaviti i ugovoriti najviše 2 programa/projekta u sklopu ovog Javnog natječaja.

Javni natječaj otvoren je do iskorištenja svih sredstava, a najkasnije do 31.12.2021.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam