Javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine

02.09.2022

Ministarstvo Hrvatskih branitelja objavljuje:

Javni poziv na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi prijavitelji:

-Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2021. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

-U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 15. lipnja 2021. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 15. lipnja 2021.

-Iznimno, za potporu mogu kandidirati podnositelji koji su koristili Mjeru potpore pojedinačnim poslovnim projektima, Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti ili Mjeru potpore za novo zapošljavanje za zapošljavanje ukupno tri osobe iz ciljne skupine iz prethodno provođenih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih zapošljavanju hrvatskih branitelja provođenih u razdoblju od 2004. do 2019. godine ukoliko su opravdali namjenski utrošak i ispunili sve prethodno preuzete ugovorne obveze, a potpora može biti tražena za onoliko osoba za koliko je namjenski utrošak opravdan i za koliko su preuzete ugovorne obveze ispunjene, uz uvjet da je osoba za koju je potpora prethodno korištena još uvijek u radnom odnosu kod podnositelja ili ukoliko podnositelj dokaže da ugovor o radu nije prestao otkazom ili odlukom nadležnog suda.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kuna.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine, a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2022. godine.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam