Javni poziv udrugama za dodjelu financijske potpore za provođenje programa: Stručno istraživanje i nabava povijesne građe o Vojnoj granici u Republici Hrvatskoj za potrebe ustroja Interpretacijskog centra Vojne granice u Novskoj

11.04.2022

GRAD NOVSKA objavljuje:

Javni poziv udrugama za dodjelu financijske potpore za provođenje programa:

Stručno istraživanje i nabava povijesne građe o Vojnoj granici u Republici Hrvatskoj za potrebe ustroja Interpretacijskog centra Vojne granice u Novskoj

 Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je financiranje programa  usmjerenih na stručno istraživanje i  prikupljanje povijesne građe za potrebe ustroja Interpretacijskog centra za povijest Vojne granice koji će djelovati u Novskoj.

Interpretacijski centar za povijest Vojne granice u Novskoj ustrojava se  kao muzejsko-izložbena i istraživačka institucija na području Grada Novske u kojoj će se na suvremen, multimedijalni način vrednovati i prezentirati odabrani aspekti povijesti Vojne granice, sustava koji je od početka 16. do kraja 19. stoljeća funkcionirao na velikom dijelu prostora današnje Republike Hrvatske, a u cjelini se protezao na prostoru od Jadrana do Moldavije, obuhvaćajući devet današnjih država.

  1. Opći cilj javnog poziva

 

Cilj javnog poziva je kroz stručni istraživački rad nabaviti povijesnu građu (geografske karte, zapise, fotografije, povijesne izvore i sl.) koja se odnosi na Vojnu granicu na prostorima Republike Hrvatske radi ustroja Interpretacijskog centra za povijest Vojne granice u Novskoj.

  1. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

Za financiranje  osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  100.000,00 kuna.

  1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga  i druga neprofitna organizacija  koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog poziva.

Iznimno, prihvatljiv prijavitelj može biti i udruga/druga neprofitna organizacija koja ne udovoljava uvjetima iz prethodnog stavka ali koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

ako će prijavljeni program  provoditi na području Grada Novske ili izvan Grada Novske  za određenu ciljanu skupinu građana Grada Novske, ako udruga ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog natječaja/poziva.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam