Javni poziv za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Novske u 2024. godini

15.03.2024

Predmet ovog  Javnog poziva (u daljnjem tekstu: javni poziv) je prikupljanje programa i projekata  udruga u tehničkoj kulturi  koji će se, u skladu s Uredbom i Pravilnikom, financirati sredstvima proračuna Grada Novske u 2024. godini.

 

Programi i projekti moraju biti od interesa za razvoj tehničke kulture na području Grada Novske, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju određene javne potrebe u tehničkoj kulturi  na području Grada Novske u 2024. godini.

 

Ukupna sredstva za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi osigurana su u proračunu Grada Novske, na poziciji financiranje tehničke kulture  u ukupnom iznosu od 2.800,00 € i  to:

  • Za redovnu djelatnost udruga u tehničkoj kulturi i nabavu opreme………………………………………………………………   2800,00 €

 

Udruga može na ovaj Javni poziv prijaviti  po samo jedan projekt.

Prihvatljivi prijavitelj:  U skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva, prihvatljivi prijavitelji koji za prijavljene projekte mogu ostvariti sredstva za financiranje svojih projekata/programa su udruge koje moraju imati kumulativno ispunjene sljedeće preduvjete:

  • Da udruga tehničke kulture ima  sjedište na području Grada Novske
  • Da je udruga tehničke kulture članica Gradske zajednice tehničke kulture Novska

 

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana od dana objave ovog  Javnog poziva na internetskim stranicama Grada Novske: www.novska.hr

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam