Javni poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području republike hrvatske u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila

31.05.2022

Republika Hrvatska Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje:

Javni  poziv  za  iskaz  interesa  proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području Republike Hrvatske u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila

Predmet Poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa proizvođačima (u daljnjem tekstu: Poziv), predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zastupnici) koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila (u daljnjem tekstu: mjera) i koji će biti uključeni u provedbu aktivnosti u sklopu mjere.

Mjera će se provoditi putem Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Pravo na sredstva Fonda (u daljnjem tekstu: korisnici) u sklopu provedbe mjere mogu ostvariti isključivo:

  • punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe),
  • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice, te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga (u daljnjem tekstu: pravne osobe), koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske.

Pravo na sredstva Fonda ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu i naknadu za sufinanciranje kupnje vozila N kategorije za cestovni prijevoz tereta.

Zastupnici i s njima povezana društva1 koji izvrše prijavu na ovaj Poziv ne mogu ostvariti pravo na sufinanciranje ni za jednu kategoriju vozila. Prodajna mjesta koja zastupnik prijavi na ovaj Poziv ne mogu ostvariti pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila koja taj zastupnik proizvodi odnosno zastupa.

Svi uvjeti koje korisnici sredstava Fonda moraju ispunjavati bit će određeni Javnim pozivom za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe mjere smatraju se:

  • vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
  • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
  • vozila kategorija M2, M3 i N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja:

  • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km,
  • vozila s plug-in hibridnim pogonom vozila kategorije M1 koja imaju dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
  • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km.

Vozila čija se kupnja potiče su isključivo nova motorna vozila odnosno vozila koja u trenutku prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije nisu bila registrirana, te koja trebaju biti homologirana za cestovni promet u Republici Hrvatskoj.

Cilj ovog Poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom provedbe mjere, čime će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog vozila na području Republike Hrvatske.

Zastupnici u sklopu prijave na Poziv prijavljuju vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su vozila dostupna za kupnju korisnicima.

Rok za prijavu na ovaj Poziv počinje 31. svibnja 2022. godine u 12:00:00 sati, a završava istekom 8 dana odnosno 07. lipnja 2022. u 23:59:59 sati.

Po ovom Javnom pozivu za iskaz interesa izraditi će se nova baza energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom provedbe mjere.

Prijave zastupnika, prodajnih mjesta, marki i modela vozila podnesene na Javni poziv Fonda za iskaz interesa iz 2021. godine nisu važeće za ovaj Poziv

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam