Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

29.04.2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, tzv. divlja odlagališta.

Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

Svrha Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš je provedba mjere i aktivnosti propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (Mjera 4.5. sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš).

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Pozivu imaju isključivo jedinice lokalne samouprave koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
  • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka i brdsko-planinskim područjima,
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Prijavitelj može sukladno uvjetima Poziva dostaviti samo jedan Zahtjev za sufinanciranje kojim može biti obuhvaćeno više lokacija na kojima se nalazi odbačeni otpad u okoliš.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv je najkasnije do 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 28.000.000,00 kn.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam