Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje

21.06.2023

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (u daljnjem tekstu: punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva („Narodne novine“ broj 120/16 i 63/22) i Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S)) te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlast.

Sredstva Fonda:

  • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji
  • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon: o do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka o do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka o do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
  • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji.

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

  • izvođenja građevinskih i elektroinstalacijskih radova, što uključuje nabavu i ugradnju punionica s pripadajućim elektroinstalacijskim razvodom te puštanje u pogon,
  • izrade glavnog projekta,
  • provedbe stručnog nadzora

Neprihvatljivi troškovi:

  • troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu kao i troškovi instalacije sustava za vlastito napajanje punionice (kao npr. fotonaponski sustavi),
  • troškovi nabave i ugradnje rabljene opreme,
  • troškovi održavanja,
  • svi ostali troškovi koje Fond ne sufinancira te za koje pregledom prijave utvrdi da nisu neophodni.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati

 

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam