Javni poziv (ZO 10/2021) – obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture

04.08.2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv (ZO 10/2021) – obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture. Predmet ovog javnog poziva za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.

Svrha ovog Javnog poziva je priprema projekata prvenstveno obnove ili rekonstrukcije postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u skladu s Planovima upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Javnog poziva su:

–  javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (sukladno Zakonu o zaštiti prirode);

– pravne osobe osnovane od Republike Hrvatske koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta, u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem;

– planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći ili donacije sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i to:

  • do 100% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz EU sredstava, odnosno
  • do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz drugih izvora su/financiranja.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 900.000,00 kn po jednom zahtjevu. Ukoliko troškovi prelaze predviđeni iznos sredstava po jednom zahtjevu, postotni udio Fonda se smanjuje.

Po ovom Javnom pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan zahtjev po objektu, odnosno može dostaviti više zahtjeva ukoliko se radi o više objekata.

Prihvatljivi troškovi u okviru Javnog poziva su:

  • oni koji se odnose na izradu i doradu projektne i druge potrebne dokumentacije za objekte posjetiteljske i planinarske infrastrukture, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja;
  • projektna i druga dokumentacije za postavljanje „pametnih bova” u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 31. prosinac 2021. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam