Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“

28.12.2023

Pravilnikom o provedbi intervencije 73.02 Obnova poljoprivrednog potencijala“, kao i u prethodnom programskom razdoblju, osigurava se potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede će i dalje kroz provedbu intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“ financirati:

 • obnovu poljoprivrednog zemljišta;
 • građenje/rekonstrukciju/opremanje gospodarskih građevina za primarnu poljoprivrednu proizvodnju s pripadajućom infrastrukturom;
 • nabavu novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
 • nabavu životinja (osnovno stado/matično jato/pčelinja zajednica);
 • opremu za pčelarenje;
 • ulaganja koja se odnose na podizanje višegodišnjih nasada/bilja i obnovu staklenika i plastenika;
 • kupnju poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i druge službene registre u trenutku nastanka prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja, a koji se bave proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje, jedan od općih uvjeta prihvatljivosti projekta i ulaganja je da nadležno javno tijelo proglasi prirodnu nepogodu u skladu s propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Šteta na relevantnom poljoprivrednom potencijalu koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentirana u Registru šteta do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

Intenzitet potpore iznosi do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore je od 1.000 do 1.000.000 EUR.

Poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 22.500.000,00 EUR za petogodišnje razdoblje.

VAŽNO: Najvažnije izmjene u Pravilniku o provedbi intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. u odnosu na tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. su:

 1. Primarna poljoprivredna proizvodnja.

 Prihvatljiva je obnova poljoprivrednog potencijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju bilinogojstva ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda. U prethodnom programskom razdoblju bila je prihvatljiva obnova poljoprivrednog potencijala u poljoprivrednoj proizvodnji što je puno širi pojam.

 1. Svi korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uključujući i pčelare.

 U prethodnom programskom razdoblju pčelari su samo morali biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1366, a sada moraju do podnošenja zahtjeva za potporu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pod uvjetom da su životinje bile upisane u JRDŽ ili Evidenciji pčelara i pčelinjaka u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1366 u trenutku nastanka prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja.

 1. Svi poljoprivredni resursi koji su oštećeni u prirodnoj nepogodi/katastrofalnom događaju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uključujući i pčelare.

Relevantni poljoprivredni potencijal mora biti upisan kao poljoprivredni i proizvodni resurs u Upisniku poljoprivrednika, u skladu s Prilozima 5. i 6. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika „Narodnim novinama“, broj 62/2019) i Pravilniku o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava „Narodnim novinama“, broj 80/2023) što u prethodnom programskom razdoblju nije bio uvjet.

 1. U trenutku nastanka prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja poljoprivredna gospodarska zgrada mora biti u vlasništvu korisnika i upisana u zemljišnim knjigama.

U prethodnom programskom razdoblju poljoprivredna gospodarska zgrada mogla je biti u vlasništvu/zakupu korisnika.

 1. Uvedene su nove odredbe za obnovu poljoprivrednih gospodarskih građevina.

Ako se radi o obnovi objekta za držanje životinja, korisnik mora dokazati da je u godini nastanka prirodne nepogode imao proizvodnju u tom objektu:

 • ako se radi o obnovi objekta za držanje poljoprivredne mehanizacije/opreme, korisnik se u godini nastanka i prije nastanka prirodne nepogode morao baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je potrebna predmetna mehanizacija i koja je upisana u nadležne registre ili AGRONET-u;
 • ako se radi o obnovi objekta za skladištenje stočne hrane, korisnik je u godini nastanka i prije nastanka prirodne nepogode morao imati životinje.

U prethodnom programskom razdoblju navedene odredbe nisu bile propisane.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam