Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

15.12.2022

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je:

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Opći cilj Poziva je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom te rizično ponašanje djece vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti  kao i unaprjeđenje provedbe projekata resocijalizacije djece s problemima ovisnosti.

Planirano trajanje projekata je: 12 mjeseci

  1. PROJEKTI PREVENCIJE OVISNOSTI DJECE

Svaki projektni prijedlog mora pokrivati sve vrste ovisnosti (alkohol, cigarete, droge, kockanje i nove tehnologije). Projekt mora biti usmjeren na djecu koja su od strane stručnjaka ili roditelja identificirana kao rizična skupina. Intervencije se fokusiraju na razvoj vještina i normi, percepcije normi i interakcije s vršnjacima i društvom, kao što su:

  • Projekti prevencije usmjereni na jačanje socijalnih vještina (empatiju, komunikacijske vještine, razvoj visokog samopoštovanja, samopouzdanja i samokontrole), vještine donošenja odluka i suočavanja sa socijalnom anksioznošću, usvajanje vještina odupiranja negativnim socijalnim utjecajima, povećanje znanja o neposrednim posljedicama ovisničkog ponašanja, pri čemu treba izbjegavati pristup zastrašivanja.
  • Preventivni projekti usmjereni na obitelj koji teže afirmaciji pozitivnog roditeljstva, jačanju roditeljskih vještina kroz treninge / radionice za roditelje i djecu koje su usmjerene na pojašnjenje očekivanja, unaprjeđenje vještina discipliniranja, nošenje s emocijama i učinkovitu komunikaciju.
  • Projekti utemeljeni na politici lokalne zajednice, kao što su npr. medijske kampanje, mogu se provoditi jedino u sklopu šire intervencije u okviru drugih aktivnosti.

U provedbi projekata preporučljivo je partnerstvo s Centrom za socijalnu skrb/Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Obiteljskim centrom, odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama te ostalim službama uključenima u zaštitu djece.

Financirati će se po jedan najbolje ocijenjeni projekt u različitim županijama (jedinicama regionalne/područne samouprave).

Najveći iznos koji će se dodijeliti po projektu: 80.016,39 kuna / 10.620,00 eura.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti po projektu: 50.029,08 kuna / 6.640,00 eura.

PII. USLUGE I PROJEKTI USMJERENI SMANJENJU RIZIKA KOD DJECE KOJA EKSPERIMENTIRAJU SA SREDSTVIMA OVISNOSTI TE RESOCIJALIZACIJE DJECE S PROBLEMIMA OVISNOSTI

U ovom prioritetu mogu se prijaviti projekti i usluge koji sadrže specifično usmjerene intervencijske aktivnosti:

  • Organiziranje grupnog i individualnog rada s djecom koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te djecom s problemima ovisnosti,
  • Organiziranje grupnog i individualnog rada s roditeljima,
  • Organiziranje grupa podrške za djecu u dobi od 6. do 18. godine čiji su roditelji osobe s problemima ovisnosti,
  • Organiziranje aktivnosti za djecu predškolske dobi za vrijeme dok su roditelji koji su osobe s problemima ovisnosti uključeni u savjetovanje ili sastanke grupe samopodrške,
  • Pružanje psihosocijalne podrške,
  • Unapređenje roditeljskih znanja i vještina roditelja.

U provedbi projekta obavezno je partnerstvo s jednom od sljedećih pravnih osoba: Centrom za socijalnu skrb/Hrvatskim zavodom za socijalni rad , Domom/Ustanovom za djecu s problemima u ponašanju čiji osnivač je RH, Zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. Preporučeno je partnerstvo s Obiteljskim centrom, odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama te ostalim službama uključenima u zaštitu djece.

Financirati će se po jedan najbolje ocijenjeni projekt u različitim županijama (jedinicama regionalne/područne samouprave).

Najveći iznos koji će se dodijeliti po projektu: 150.690,00 kuna / 20.000,00 eura.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti po projektu: 50.029,08 kuna / 6.640,00 eura.

Rok za podnošenje prijava: 9.siječanj 2023. godine

 

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam