Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“

15.04.2024

Dana 15. travnja 2024. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta”.

Predmet Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21,142/23) (u daljnjem tekstu: ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta (dalje u tekstu RD) ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta (u daljnjem tekstu: mobilno RD) naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 6.000.000,00 EUR od čega je predviđeno:

  • 500.000,00 EUR za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
  • 500.000,00 EUR za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

  1. reciklažna dvorišta – građevine: najniži iznos – 67.000,00 EUR; najviši iznos – 850.000,00 EUR;
  2. mobilna reciklažna dvorišta: najniži iznos – 15.000,00 EUR; najviši iznos – 33.000,00 EUR.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti projekta su:

  1. reciklažna dvorišta – građevine: priprema projektno tehničke dokumentacije; građenje RD u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom; opremanje RD informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD; nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD; aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD; usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom; izobrazno-informativne aktivnosti; aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom; aktivnosti informiranja i vidljivosti;
  2. mobilna reciklažna dvorišta: nabava mobilnog RD, uključujući objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH; izobrazno-informativne aktivnosti; aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Prihvatljivi troškovi su:

  1. reciklažna dvorišta – građevine: troškovi konzultantskih usluga vezanih uz aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije; troškovi građenja RD u skladu s građevinskom dozvolom; troškovi nabave i ugradnje informatičke i uredske opreme za potrebe rada RD; troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta i uporabnu dozvolu, a čija je izrada započela nakon sklapanja Ugovora; troškovi rekonstrukcije ili izgradnje pristupnih cesta, a koje nisu javna cesta, s potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom; troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu unutar i izvan područja zahvata građenja RD; troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu proizvoda unutar RD; troškovi usluge projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja i usluge koordinacije zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH; troškovi naknada za priključke za struju, komunalne, vodne i druge naknade, kao i troškovi izdavanja uporabne dozvole; troškovi upravljanja projektom; troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti; troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti; PDV za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak;
  2. mobilna reciklažna dvorišta: troškovi nabave mobilnog RD kontejnerskog tipa; troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH; troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti; PDV za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Projektni prijedlog se podnosi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 3. lipnja 2024. godine u 10,00 h. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 29. travnja 2024. godine od 09,00 h.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam