Objavljen Poziv za dostavu prijedloga projekata za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

15.04.2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje:

Poziv za dostavu prijedloga projekata za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 14. travnja 2022. godine Poziv za dostavu prijedloga projekata za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Poziv je odobren iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026..

Svrha Poziva je pridonijeti poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području RH pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda te se osnovani i u isključivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljivi partneri su:

 • JIVU koji na području obuhvata projekta pruža uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda, što mu je ujedno i jedina djelatnost i/ili;
 • Jedinice lokalne samouprave koji su osnivači JIVU koji je prijavitelj ili partner.

Prihvatljivi troškovi u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga su:

 • troškovi izgradnje/rekonstrukcije/nadogradnje mreže opskrbe vode za piće i uređaja za pročišćavanje (poboljšanje) vode za piće (uključujući i nabavu opreme za mjerenje i laboratorijsku opremu) i uređaja za desalinizaciju;
 • troškovi ulaganja u izgradnju cjevovoda troškovi izgradnje/rekonstrukcije/nadogradnje javnih sustava odvodnje;
 • troškovi izgradnje/rekonstrukcije/nadogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i septičkih jama (kao malih pojedinačnih uređaja u okviru javnog sustava) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja);
 • troškovi izgradnja/rekonstrukcija automatskih stanica za praćenje kakvoće voda i hidroloških podataka, razvoj nadzorno-upravljačkog sustava, razvoj analize podataka i alata za modeliranje i nabava potrebne opreme i uređaja;
 • troškovi izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje, uređaja za obradu otpadnih voda, malih pojedinačnih sustava, praćenje u zonama sanitarne zaštite izvorišta i sl.;
 • troškovi povezani s pravom pristupa lokacijama objekata, pod uvjetom da je to sastavni dio projekta;
 • troškovi za kupnju opreme koje će biti trajno instalirane na lokacijama objekata, pod uvjetom da je oprema uključena u popis dugotrajne imovine korisnika;
 • troškovi nadzora (npr. građevinski, strojarski, projektantski, arheološki…. );
 • nepredvidivi izdaci ne bi trebali prelaziti 5% prihvatljivih troškova projekta;
 • troškovi upravljanja projektom za investicije veće od 10.000.000,00 kn (bez PDV-a) – samo voditelj projekta imenovan nakon provedenog postupka javne nabave;
 • troškovi promidžbe i vidljivosti (troškovi vezani uz informiranje i vidljivost i to troškovi izrade i postavljanja informacijske, odnosno trajne ploče za promicanje doprinosa Europske unije do iznosa 5.000 kn po pojedinoj podaktivnosti).

Rok za podnošenje prijedloga je 30. rujna 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih EU sredstava.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam