Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke

26.02.2024

Dana 8. veljače 2024. godine Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C1.5 R4.I1 – Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane.

Predmet Poziva: Ovim Pozivom definiraju se ciljevi, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i infrastrukturno opremanje banke hrane.

Svrha (cilj) Poziva: ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane iznosi 1.081.307,00 eura. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 1.500,00 eura. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je proporcionalan broju krajnjih primatelja o kojima korisnik skrbi, a iznosi:

 • do 299 krajnjih primatelja 13.272,00 eura
 • od 300 do 999 krajnjih primatelja 26.545,00 eura
 • 1000 i više od 1000 krajnjih primatelja 39.817,00 eura.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu za infrastrukturno opremanje banke hrane iznosi 1.008.693,00 eura. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je proporcionalan broju krajnjih primatelja u županiji, indeksu razvijenosti županije te broju registriranih posrednika u lancu doniranja hrane.

Najviša stopa financiranja za ovaj Poziv može iznositi 100% ukupno prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa sredstava koji se može dodijeliti po korisniku.

Prihvatljivi prijavitelji su: pravne osobe, neprofitne organizacije koje su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 6 mjeseci u odnosu na datum objave ovog Poziva.

Prijavitelj se može prijaviti u partnerstvu s drugim partnerom/partnerima u slučaju dodjele bespovratnih sredstava za banku hrane.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. ulaganja u infrastrukturno opremanje, a za potrebe prihvata, skladištenja i distribucije donirane hrane;
 2. aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta;
 3. usluge vanjskih stručnjaka za provedbu projekta.

Nisu prihvatljive aktivnosti ulaganja u izgradnju i kupovinu građevina, radova na građevini za  koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove robe te gdje je primjenjivo, radova i usluga koji su potrebni za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane, a uključuju:

 1. adaptacija skladišnog prostora;
 2. nabava skladišnog kontejnera
 3. nabava skladišne opreme i namještaja
 4. nabava rashladnih uređaja
 5. nabava opreme za čuvanje hrane
 6. nabava viličara
 7. nabava vozila
 8. nabava rashladnih vozila
 9. nabava informatičke opreme, uključujući informatičkih aplikacija
 10. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da korisnik nije porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a
 11. troškovi promidžbe i vidljivosti projekta iz točke 5.5. ovih Uputa
 12. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom)
 13. izrada projektne prijave (projektnog prijedloga) te druge projektne dokumentacije, ako je potrebna (primjerice glavni projekt, troškovnik projektanta i sl.).

Opći troškovi (12. i 13.) prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ali ne više od 2.700 eura.

Podnošenje projektnog prijedloga moguće je najranije od 5. ožujka 2024. od 10 sati. Projektni prijedlozi se podnose putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 05. travnja 2024. godine do 17 sati.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam