Objavljen poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine

05.05.2022

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje:

Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 4. svibnja 2022. godine Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine“.

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo.

Ukupna sredstva Programa iznose 3.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prihvatljive aktivnosti su: sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljive građevine su građevine javne namjene čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga na prihvatljivim područjima, a koje su:

 • u vlasništvu prihvatljivog podnositelja zahtjeva,
 • u vlasništvu pravnog subjekta čiji je osnivač prihvatljivi podnositelj zahtjeva ili jedinica područne samouprave,
 • u vlasništvu pravnog subjekta koji je u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu prihvatljivog podnositelja zahtjeva,
 • javno dobro za opću uporabu.

Prihvatljive su građevine iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture:

 • građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba,
 • nerazvrstane ceste i ulice u naseljima,
 • pristupne ceste u naseljima,
 • dječja i višenamjenska sportska igrališta,
 • javna rasvjeta,
 • parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, druge javne površine u naseljima,
 • prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalne manjine,
 • nogostupi i biciklističke staze u/između naselja,
 • druge građevine javne namjene koje pridonose cilju Programa.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak izvođenja radova,
 • trošak usluga nadzora gradnje,
 • trošak opremanja fiksnom opremom,
 • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

U postupku odabira Korisniku se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 500.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. lipnja 2022. do 16,00 sati.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam