Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta” (u daljnjem tekstu: Javni poziv)

25.02.2022

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST objavljuje

 Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta” (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

„Divlja odlagališta” predstavljaju iznimnu opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka, površinskih i podzemnih voda i mora. Kao mogući izvor zaraza mogu direktno ili indirektno utjecati na zdravlje ljudi i živih organizama u okolišu.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave

Dodjeljivat će se sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda u udjelu:

do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske

do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine

do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu sukladno postotnim udjelima navedenim u točkama 1., 2. i 3. , odnosno najviše do 800.000,00 kn.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći:

Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,

Geodetska snimka lokacija/e, ako se izrađuje,

Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama,

Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam