USKORO – Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“

12.11.2020

Krajem mjeseca studenoga bit će otvoren javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“. Projekt je financiran iz EU kroz Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u vrijednosti od 27,5 milijuna kuna.

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv
Status: Najava
Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta
Područje: Socijalno uključivanje
Prijavitelji:

 ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
 strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu

Sažetak:
U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i
ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s
invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Provedbom ovog
poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se
dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je
unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.
Opći cilj:
Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u
sektoru turizma i ugostiteljstva.
Specifični ciljevi:
1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva
kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na
radnom mjestu kod poslodavaca;
2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora,
odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom
Ciljne skupine:
 Nezaposlene osobe s invaliditetom
 Stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i
andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta
Ukupan iznos Poziva: 27.655.000,00 HRK
Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po projektu: 2.500.000,00 HRK
Trajanje projekata: 12 – 24 mjeseca

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam