NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA ZA INFORMATIKU

03.05.2023 - Vijesti

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 Stručni suradnik za informatiku – 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

Stručna sprema:, minimalno VŠS, ( bacc.ing.inf.techn,, ostali srodni smjerovi)

Radno iskustvo:  5 godina u struci, od toga 2 godine rad na projektima

Posebni uvjeti: znanje engleskog jezika u razumijevanju, govoru i pismu najmanje B2, te

dobro poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci

Opis poslova:

 • osmišljavanje marketinške prezentacije Agencije putem vlastitih komunikacijskih kanala i eksternih komunikacijskih kanala;
 • održavanje komunikacijskih kanala kojima se služi Agencija;
 • prati informatičke trendove, predlaže grafička rješenja, razvija informatičke aplikacije, sustave, pruža programsku podršku i drugi poslovi po nalogu Voditelja ili Ravnatelja;
 • prati nove trendove u razvoju STEM područja i primjenjuje ih u radu Agencije i za potrebe klijenata Agencije
 • savjetuje poduzetnike po pitanju informatičkih, komunikacijskih i grafičkih rješenja;
 • za svoj rad odgovara Voditelju odjela ili Ravnatelju i obavezan im je jednom tjedno podnositi izvještaj
 •  izvršava sve poslove i aktivnosti vezane za marketing i vidljivost u vrijeme pripreme i razvoja projekata, kako nacionalnih tako i EU fondova;
 • praćenje zakonskih odredbi i aktualna zbivanja na području struke, te izradu i prikupljanje potrebne dokumentacije;
 • preuzima dio poslova iz drugih segmenata djelatnosti Agencije ovisno o potrebama, unutarnjoj preraspodjeli poslova, mogućnostima i znanjima samog radnika;
 • prihvaća dodatna usavršavanja radi postizanja što kvalitetnijeg poslovanja, u skladu sa odlukom Ravnatelja;
 • u skladu s mogućnostima i odlukom Ravnatelja preuzima obveze i odgovornosti ostalih zaposlenika u slučaju privremene spriječenosti istih (bolest, godišnji odmor, službeni put i sl.);
 • prihvaća, prema nalogu Ravnatelja, izvršavanje ostalih poslova i aktivnosti koji su u interesu Agencije, u svrhu realizacije određenih zajedničkih projekata, a koji nisu direktno vezani tj. utvrđeni za pojedino radno mjesto.

Ukoliko smatra potrebnim ravnateljica Agencije može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih tekstova, rješavanjem zadataka, intervjuom.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to:  preslike diplome, domovnice i vozačke dozvole, dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca, životopis i dokaz o prijavljenim i ili provedenim EU projektima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju Temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo prednosti.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu : Razvojna agencija grada Novske-NORA, Potočna 25, Novska s napomenom ”Natječaj – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 5 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

https://nora-novska.com/wp-content/uploads/2023/05/natjecaj-STRUCNI-SURADNIK-za-informatiku.pdf

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam