Intervencija 73.13. Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – nerazvrstane ceste. (dosadašnja mjera 7 Programa ruralnog razvoja).

16.10.2023

Za IV. kvartal 2023. godine najavljen natječaj u okviru Intervencije 73.13. Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – nerazvrstane ceste. (dosadašnja mjera 7 Programa ruralnog razvoja).

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave za projekte rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih nerazvrstanih cesta u naseljima do 5.000 stanovnika.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave
  • javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)
  • trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje)

Prihvatljivi troškovi su građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima.

Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

Ovim natječajem je predviđeno 30.000.000 EUR.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam