Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

02.03.2022

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE objavljuje:

Provođenje javnih poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju pristupa se mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisivanjem javnih poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti biti će definirani zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti.

Koordinacijsko vijeće, radni tim i Leadership grupe Panonske Hrvatske, koji su oformljeni u procesu izrade plana za industrijsku tranziciju, nastavit će sa svojim radom kroz strateške forume za regionalne lance vrijednosti (RLV forumi), čime će se omogućiti kontinuirani proces poduzetničkog otkrivanja i učinkovito upravljanje industrijskom tranzicijom.

U okviru RLV foruma, uz podršku MRRFEU-a, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje RLV-ova kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i identificirati indikativne misije i teme za istraživanje i razvoj, poslovna, istraživačka i tehnološka infrastruktura, ključne tehnologije te pametne vještine potrebne za industrijsku tranziciju. Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se dati podršku dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Lanci vrijednosti, za koje smo zajednički prepoznali da imaju najveći potencijal za rast u Panonskoj Hrvatskoj su:

  • RLV Zeleni rast Panonske Hrvatske
  • RLV Hrana i poljoprivreda Panonske Hrvatske
  • RLV Pametne i kreativne industrije Panonske Hrvatske
  • RLV Kontinentalni turizam Panonske Hrvatske.

Dionici RLV-a Panonske Hrvatske će u narednim mjesecima, uz podršku MRRFEU-a, resornih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora, izraditi Akcijski plan za razdoblje 2022. -2023. te time biti su-kreatori javnih politika usmjerenih na industrijsku tranziciju.

Akcijski plan će predstavljati ključan dokument koji će se koristiti u pripremi ciljanih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027. indikativne vrijednosti 160 milijuna eura (cca 1.200.000.000 HRK) za Panonsku Hrvatsku kojim će se podržati:

  • Strateška partnerstva za inovacije između velikih poduzetnika i MSP-ova s ciljem diversifikacije i modernizacije regionalnoga gospodarstva,  odgovora na ključne društvene izazove Panonske Hrvatske i omogućavanja zelene i digitalne tranzicije;
  • Inovacijske klastere s ciljem povezivanja dionika RLV-a iz poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora;
  • Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, kroz produktivna ulaganja u prioritetne niše RLV-a;
  • Razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

 

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam