Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova

01.06.2023

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Svrha javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Fluorirani staklenički plinovi nalaze se u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline te višestrukim razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  2. tijela državne uprave,
  3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a i
  4. trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora.

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 EUR od čega je 3.000.000,00 EUR planirano za projekte proračunskih korisnika. Javnim pozivom dodjeljuju se sredstva pomoći u udjelu od 100% iznosa opravdanih troškova, a najviša dopuštena ukupna vrijednost iznosi 110.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za sufinanciranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su:

  1. izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava,
  2. nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i
  3. stručni nadzor.

Rok za dostavu prijave završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam