Mali projekti

09.04.2021

Fond za aktivno građanstvo je objavio Poziv za prijavu malih projekata. Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda. U okviru ovog Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

U okviru prvog Poziva ukupno će biti dodijeljeno 315.000,00 eura za okvirno 21 projekt. Najniži iznos financijske podrške po pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviši iznos je 15.000,00 eura.

Stopa financiranja u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta, a prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom: “Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili nacionalne uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija. Vjerske institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva”

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. svibnja 2021. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv. Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Ovo je prvi od dva poziva za male projekte. Objava drugog poziva je planirana u drugom kvartalu 2022. godine.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam