Objavljen javni poziv (jp zo-6/2021) za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (program) ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (secap) i/ili izvješća o njihovoj provedbi

27.07.2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv (JP ZO-6/2021) za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plan – SECAP) i/ili Izvješća o njihovoj provedbi.

Cilj javnog poziva je putem sufinanciranja omogućiti izradu kvalitetnih radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program), radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) te Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), odnosno za izradu podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi:

 • koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema Potvrdi porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju i sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta za koji se odobravaju sredstva Fonda sukladno Javnom pozivu i općim aktima Fonda,
 • ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14) u udjelu:

 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima posebne državne skrbi, „Narodne novine” broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka ( čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20),

 1. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima, „Narodne novine” broj 118/18 i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja („Narodne novine” broj 24/19)),

 1. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva je 4.000.000,00 kuna, dok je najviši iznos sufinanciranja po prijavitelju 120.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva su izrada:

 1. Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program, isti je u obvezi izrade županije, Grada Zagreba i velikoga grada),
 2. Radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP),
 3. Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava u okviru Javnog poziva.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam