OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI

21.12.2020

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2021. godini.

Cilj Natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Najviši iznos sufinanciranja po Korisniku, može iznositi 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna) bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanja športske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelji su dužni osigurati iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu JLP(R)S) i one mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). U slučaju da JLP(R)S nije vlasnik također će se smatrati Prihvatljivim prijaviteljem ukoliko sukladno propisanim propisima kao dokaz dostavi Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2021. godini.

Prihvatljivi partneri mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projekta kao i druge pravne osobe korisnici športskih građevina (športski klubovi i športske udruge).

Prihvatljivi zahtjevi su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi razvoju športske infrastrukture, a koji imaju:

  • izrađen opis projekta/planiranog zahtjeva,
  • potpunu projektnu dokumentaciju izrađenu prema važećim propisima i na hrvatskom jeziku koja mora sadržavati i troškovnik (ugovorni ili ponudbeni) i/ili ponude dobavljača opreme te projektni zadatak (s navedenim zahtjevima JLP(R)S-a) odobren (ovjeren i potpisan) od strane odgovorne osobe JLP(R)S-a,
  • izrađen glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ako je relevantno za Projektnu prijavu,
  • važeći akt na temelju kojega se može pristupiti građenju ako je relevantno za projektnu prijavu,
  • suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama krovnih svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta i time udovoljava/ju održavanju službenih natjecanja (odrediti razinu natjecanja ukoliko postoji potreba za istom),
  • suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza za provođenje športskih djelatnosti (športska poduka) od interesa za pojedini šport (ukoliko postoji potreba za istim),
  • dokaz o vlasništvu (prihvatljiva je i neslužbena kopija ZK izvatka u trenutku prijave).

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
  • opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom.

Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2021. godine

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam