Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine

26.02.2024

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine“.

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo.

Ukupna sredstva Programa iznose 1.350.000,00 EUR.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 1. jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 30 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave
  • gradovi na području Koprivničko-križevačke županije: Đurđevac
  • općine na području Koprivničko-križevačke županije: Peteranec, Hlebine, Rasinja, Legrad, Koprivnički Bregi, Virje)
 1. jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko projekt provode u jedinici lokalne

samouprave iz točke 1.

Prihvatljive aktivnosti su: sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljive građevine su građevine javne namjene čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga na prihvatljivim područjima, a koje su:

 • u vlasništvu prihvatljivog podnositelja zahtjeva,
 • u vlasništvu pravnog subjekta čiji je osnivač prihvatljivi podnositelj zahtjeva,
 • u vlasništvu pravnog subjekta koji je u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu prihvatljivog podnositelja zahtjeva,
 • javno dobro za opću uporabu.

Prihvatljive su građevine iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture:

 • građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba,
 • nerazvrstane ceste i ulice u naseljima,
 • pristupne ceste u naseljima,
 • dječja i višenamjenska sportska igrališta,
 • javna rasvjeta,
 • sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji,
 • parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, druge javne površine u naseljima,
 • prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalne manjine,
 • nogostupi i biciklističke staze u/između naselja,
 • druge građevine javne namjene koje pridonose cilju Programa.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko je ista izrađena u provedbenom razdoblju te nije jedini trošak projekta),
 • trošak izvođenja radova,
 • trošak usluga nadzora gradnje,
 • trošak opremanja fiksnom opremom,
 • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

U postupku odabira Korisniku se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 150.000,00 EUR s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 30.000,00 EUR s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 4. ožujka 2024. godine do 16,00 sati.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam