Objavljen poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima u 2023 .godini

14.03.2023

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Cilj Programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Ukupan iznos sredstava predviđen za provođenje Programa je 2.654.456,00 eura (19.999.998,24 kuna).

Prihvatljivi Prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (članak 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN, 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojem se odvija djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljivi objekti su: objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a.

Prihvatljive aktivnosti su: opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Omjer sufinanciranja: najviši udjel Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN 132/17).

Jedan Prijavitelj podnosi jednu prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan objekt dječjeg vrtića kojemu je osnivač.

U postupku odabira Prijavitelju se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura (250.145,40 kuna) s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 13.272,28 eura (100.000,00 kuna) s PDV-om.

Rok za podnošenje prijava je 32 kalendarska dana od dana objave na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, odnosno do 11. travnja 2023. godine.

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam