Otvorena dva poziva EUI-a

12.04.2023

Europska urbana inicijativa (EUI) pruža potporu gradovima u poboljšanju i povećanju njihovih kapaciteta pri osmišljavanju strategija, politika i projekata održivog urbanog razvoja.

Trenutno je EUI-i otvorio dva poziva za aktivnosti izgradnje kapaciteta: poziv – Razmjena između gradova i poziv – Gradovi pod revizijom.

Poziv – Razmjena između gradova

Cilj poziva  – Razmjena između gradova je poboljšati sposobnosti podnositelja zahtjeva u hvatanju u koštac s utvrđenim izazovom kroz proces uzajamnog učenja i razmjene stručnog znanja. Od kolega se očekuje dijeljenje praktičnih znanja te znanja koja su prilagođena utvrđenom izazovu i urbanom kontekstu podnositelja zahtjeva.

Prihvatljivi prijavitelji – samo gradska tijela iz država članica EU-a (bez limita minimalnog broja stanovništva za grad, funkcionalno urbano područje ili predgrađe). Na prijave se posebno potiču gradovi s manje od 500.000 stanovnika te iz slabije razvijenih regija i tranzicijskih regija.

Poziv je otvoren 4.4.2023. godine i zatvorit će se 17.11.2023. u 12:00 h CET. Prijave se podnose i odobravaju za provedbu na periodičnoj osnovi dok je poziv otvoren.

Poziv – Razmjena između gradova

EUI-Vodič za prijavitelje – Razmjena između gradova

Prijava

Poziv – Gradovi pod revizijom

EUI recenzije su skup unaprijed definiranih aktivnosti koje provodi skupina gradova kako bi usporedili svoje strategije održivog urbanog razvoja (SUD). Cilj je poboljšati dizajn i provedbu SUD strategija kroz proces benchmarkinga, kolegijalnog učenja i davanja preporuka.

Ova aktivnost spaja gradske vlasti koje su podvrgnute reviziji – to su gradovi u reviziji – i urbane vlasti koje daju uvid u izazove s kojima se suočavaju gradovi u reviziji – oni su vršnjaci. Stručni pregled slijedi određenu fiksnu metodologiju i proces provedbe.

Prihvatljivi prijavitelji: gradska tijela uključena u osmišljavanje, ažuriranje ili provedbu strategije SUD-a u skladu s člankom 11. EFRR/CF uredbe.

Prijave se posebno potiču za:

  • Gradove iz članka 11. koji nisu bili gradovi iz članka 7. u razdoblju 2014. – 2020., s obzirom na to da im nedostaju prethodna iskustva u razvoju strategije SUD-a
  • Gradove s do 500.000 stanovnika
  • Gradove unutar manje razvijenih regija
  • Gradove unutar tranzicijskih regija
  • Gradove koji nisu imali koristi od stručnog pregleda koji je mreža za urbani razvoj organizirala u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Više informacija o kriterijima prihvatljivosti i evaluacije dostupno je u Vodiču za gradove pod revizijom.

Poziv – Gradovi pod revizijom pokrenut je4.4. 2023. i zatvorit će se 29.5.2023. u 12.00 CET.

Poziv – Gradovi pod revizijom

EUI-Vodič za prijavitelje – Gradovi pod revizijom

Prijava

< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam