Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti EU

27.04.2023

Svrha javnog poziva je osiguranje financijskih sredstava za nužne predviđene ili nepredviđene troškove nastale tijekom izvođenja radova konstrukcijske obnove kulturnih dobara koji nisu prihvatljiv trošak po FSEU.

Javnim pozivom definiraju se ciljevi i prioriteti, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja i praćenje korištenja odobrenih sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti korisnici bespovratnih financijskih sredstava po:

 

  1. Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine  na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

    Neprihvatljivi predlagatelji su tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te čiji su osnivači tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Prioritet ovog Poziva je stavljanje kulturnog dobra u funkciju. Posebno se vrednuju radovi koji bitno smanjuju buduće troškove te radovi koji služe zaštiti kulturnog dobra.

 

Prijave se podnose u razdoblju do 31. svibnja 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

 

PRIHVATLJIVI RADOVI:

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje prihvatljivi su sljedeći radovi:

  • Završni radovi na teško dostupnim dijelovima građevine, na kojima se u svrhu konstrukcijske obnove već koristi radna skela, a njihovo bi izvođenje nakon konstrukcijske obnove znatno povećalo troškove.
  • Završni radovi kojima se kulturno dobro ili njegovi dijelovi vraćaju u funkciju, a nisu prihvatljivi za financiranje iz Fonda Solidarnosti EU u okviru konstrukcijske obnove.
  • Usko specijalizirani radovi na određenim elementima građevine, koje je nužno provesti tijekom konstrukcijske obnove, jer bi njihova naknadna izvedba znatno povećala troškove.
< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam