Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

03.06.2024

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (Referentni broj: PK.6.1.01).

Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova

Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Vrsta postupka dodjele: Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Status: Otvoren od 29. svibnja 2023. do 30. kolovoza 2024. u 23.59 sati

Datum početka zaprimanja projektnog prijedloga: 30. 5. 2024.
Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://ekohezija.gov.hr/. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox. Prijavitelji:

jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20).

Partnerstvo:

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač vjerska zajednica i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Sažetak:

RH ima nisku stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO), izrazite regionalne razlike u obuhvaćenosti djece, te jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena u EU. Jedna od ključnih prepreka je nedostatna infrastruktura, što je detektirano i studijom Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava RPOO-a te Kako do vrtića za sve, kao i bazom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).

Ukupna raspoloživa sredstva:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.662.400,00 eura osiguranih u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva. Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu Poziva:

– najniži iznos: 80.000,00 EU

– najviši iznos: 2.000.000,00 EUR.

 

Prijavitelj može prijaviti jedan ili više projektnih prijedloga na način da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS.

Osnovne kategorije ulaganja su:

 1. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić);
 2. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom);
 3. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje);
 4. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić);
 5. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene;
 6. Adaptacija i opremanje postojećih prostora.

Prihvatljive aktivnosti u okviru osnovnih kategorija ulaganja su:

 1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije;
 2. Izvedba građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru;
 3. Nabava opreme i namještaja;
 4. Usluge (stručnog nadzora nad izvedbom
  radova i opremanjem, usluge koordinatora zaštite na radu, usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i
  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, priprema i provođenje postupka nabave);
 5. Promidžba i vidljivost.

Prihvatljive kategorije troškova su:

 1. Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 2. Troškovi usluga;
 3. Troškovi radova;
 4. Troškovi opremanja;
 5. Troškovi promidžbe i vidljivosti.
< Povratak
Ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Korištenjem ove stranice prihvaćate naša pravila privatnosti i uvjete korištenja. Više o ovome možete pročitati ovdje. Prihvaćam